GALERIA

W dniu 13.06.2019 odbyła się uroczystość pogrzebowa Ś.P. Władysławy Gajewskiej, żony Ś.P. Mariana Gajewskiego. Był On strażnikiem leśnym i społecznym strażnikiem łowieckim w naszym kole. Państwo Gajewscy przez długie lata mieszkali w leśniczówce „Kukawka”. Byli Oni bardzo przyjaźni wobec myśliwych naszego koła. Ich dwie młodsze córki są żonami naszych myśliwych.

Myśliwi naszego koła biorąc udział w tej smutnej uroczystości złożyli wieniec i zapalili znicz jako wyraz szlachetnego uznania i pamięci o Władysławie Gajewskiej.

Pokój jej duszy,

Myśliwi K.Ł. Szarak